Skip to main content

BITARTU

Bitartu. Euskadiko Kooperatiba Arbitrajeko Auzitegia. Tribunal de Arbitraje Cooperativo de Euskadi

“Euskal kooperatibetan ebazpen estrajudizialetarako prozedurak administratzen ditugu: arbitrajea, adiskidetzea eta bitartekaritza; negoziazioaren eta bitartekaritzaren gaineko prestakuntza”

Bitartu, Euskadiko Kooperatiba Arbitrajeko Auzitegia, justizia-administrazioko zerbitzuak emateko eredu bateratua da, eta euskal kooperatibetan gatazkak ebazteko tresna osagarriak erabiltzen ditu.

Gatazken ebazpen osagarria deitzen zaie kooperatiben barneko bizikidetzan gertatzen diren gatazkak prozesu judizialetatik kanpo ebazten laguntzeko metodoei.

Kooperatiben Goren Kontseiluaren barnean, Bitartuk zerbitzu hauek ematen dizkie kooperatibei eta kooperatibistei: orientazioa, adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitrajea.

patroiak-6

Bitarturen osaera

Euskadiko Kooperatiben Arbitraje Auzitegia
Titularrak:

Alejandro Elejabarrieta Goienetxe

Rosa Otxoa-Errarte Goikoetxea

Carlos Martín Ginto Monzón

Ordezkoak:

Cristina Ochoa Pérez

Alberto Atxabal Rada

Eba Gaminde Egia

patroiak-6

Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuaren Araudia

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Arbitrajeari buruzko 60/2003 Legea, abenduaren 23koa.

2003-12-26ko BOE, 309 zk.-koa

Boletín Oficial del País Vasco
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Euskal Kooperatibetako Gatazken ebazpenari buruzko Erregelamenduaren aldaketa.

2013-05-09ko EHAA

Boletín Oficial del País Vasco
Euskal Kooperatibetako gatazkak ebazteko prozedurei buruzko erregelamendua.

2012-02-16ko EHAA

Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo
Arbitrajeari buruzko 11/2011 Legea, maiatzaren 21ekoa.

2011-05-21eko BOE

patroiak-6

Formularioak

Eskuratu arbitraje-espedienteak izapidetzeko behar diren inprimakiak
patroiak-6

Arbitratze laudoen historikoa

Bitartu arbitratze laudoak

EZAGUTU KOOPERATIBISMOA

GEHIAGO JAKIN