Skip to main content

Kooperatiba izaki bizia eta mugimenduan dagoena da, eta garaiaren bilakaerara egokitzeko gaitasuna izan behar du. Horrela, 35 kooperatibatako 53 pertsonak parte hartu zuten 2022ko azaroan eta 2023ko apirilean Euskadiko kooperatibismoaren erronkak identifikatzeko egindako bi topaketetan.

Erronka horiek identifikatzen eta horiei arrakastaz heltzeko irtenbiderik onenak bilatzen jarraitzea izango da Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenaren zereginetako bat datozen urteetarako.

Bi topaketa horietan antzemandako erronkak bost gai-multzotan banatzen dira: elkarreragina, autogestioa, komunikazioa, berrikuntza eta aniztasunaren kudeaketa.

Lehenengo atalean, Interkooperazioa: interkooperazio mekanismoak fintzeko eta berrasmatzeko beharra, honako premisa hau hartu zen abiapuntutzat: interkooperazio aktibo, ireki, eraginkor eta konprometitua funtsezkoa da kooperatibak iraunkorragoak izan daitezen. Era berean, mekanismo berriak asmatzeko beharra nabarmendu zen, kooperatiben eta gizartearen arteko loturak sortuz, baita produktu eta zerbitzuen kontsumoan lankidetzan aritzeko modu berriak ere.

Lantaldeek, gainera, esparru malguagoak sortzeko eta Administrazioarekin lankidetzan lankidetza sustatzeko beharra nabarmendu zuten. Kooperatiba txikien sareak sortzea eta espazio bera partekatzen duten kooperatiben arteko lankidetza sustatzea izan ziren emandako beste ideia batzuk. Lehen erronka hau KonfeKoopek eta Kooperatiben Kontseiluak gidatu beharko dute.

Balio-sistema lantzea

Bigarren gai multzoan, ‘Autogestioan oinarritutako logika handitzea, zabaltzea eta horretarako mekanismo berriak asmatzea‘, kooperatibismoaren oinarri den balio sistema lantzeko beharretik abiatu zen, gazteak bereziki azpimarratuz.

Aldaketaren beharra onartzea eta planifikatzea, kooperatiba lantokitik kanpo bizitzeko aukerak bilatzea, zahartzaro aktiboa bultzatzea eta inklusioa lantzea izan ziren eztabaidatu ziren ideia nagusietako batzuk.

Erronka horretako lidergoa KonfeKoopek, Kooperatiben Kontseiluak eta kooperatibetako organoek izango lukete.

Komunikazioa, barnekoa zein kanpokoa, hobetzea da hirugarren atalaren ardatza. Beharrezkoa ikusten da kooperatibak hobeto komunikatzeko gai izatea, gardentasuna barne komunikazioaren ardatz bihurtuz eta gizarteari zer eta nola komunikatu birpentsatuz, bai eta gazteengana hobeto iristeko zer mekanismo eta modu erabili ere.

Ildo horretan, beharrezkoa da kooperatibek kanpoko komunikazio-lerro bat definitzea, irekia, bateratua eta adostutako mezu batekin. MONDRAGONek, KonfeKoopek, Kooperatiben Kontseiluak-ek eta ikuspegi bateratuarekin makro moduan lan egiten duten pertsona guztiek hartu behar dute komunikazio-erronkaren lidergoa.

‘Berrikuntza sustatzea gizarte-premia berriei erantzuteko‘ laugarren gai multzoa da. Hala, negozio-aukera berriak identifikatu ziren hainbat esparrutan, hala nola plataformako kooperatibetan, energia berdean, elikaduran, ezagutzaren transmisioan, nekazaritzako eta abeltzaintzako aisialdian edo pertsonen zaintzan. Konfekoop eta Kooperatiben Kontseilua, erakunde publiko eta pribatuekin batera, gizarte-berrikuntzaren erronkaren buru izango lirateke.

Erronka demografikoak eta immigrazioa

Azkenik, ‘Aniztasunaren kudeaketa‘ da euskal kooperatiben etorkizuneko bosgarren eta azken erronkaren ardatza. Erronka demografikoak eta biztanleriaren zahartzea, migrazioa eta lanaren balio-aldaketa dira horri heltzeko abiapuntu nagusiak.

Balioak teorian eta praktikan lantzea eta jardunbide egokien sare bat sortzea dira taldeak identifikatutako behar nagusiak. KonfeKoopek, Kooperatiben Kontseiluak eta kooperatibetako organoek lidergoa hartu behar dute aniztasunaren kudeaketan.

Euskadiko kooperatibismoaren erronkei buruzko dokumentu osoa eskura dezakezu, ‘Euskadiko kooperatibagintzaren erronkak’.

kooperatibismoaren_erronkak